baner firma

  image001_0_0.png

  Projekty zrealizowne

  image001_1.jpg

  Przedsiębiorstwo Dancoal Sp. z o.o. bierze udział w realizacji projektu: “Ergonomia na stanowiskach pracy drogą rozwoju firmy w ramach działania 6.8 Wdrożenie
  kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek
  pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Otrzymano
  dotację w wysokości 345 748,92 zł.

  Cel projektu:

  Celem projektu jest wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu
  ergonomii pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u
  pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem kostno-mięśniowym, oddechowym, nerwowym, krwionośnym oraz z narządem wzroku. Pracownicy
  poznają również zasady ergonomii pracy, dowiedzą się jak pracować i jak używać sprzętu, by narażać swój organizm na zdrowotne czynniki ryzyka w jak
  najmniejszym stopniu. Program wpłynie pozytywnie na samopoczucie pracowników oraz ogólny stan ich zdrowia, a tym samym możliwość pozostania aktywnym
  zawodowo w długim okresie. Programem objęci będą wszyscy pracownicy Wnioskodawcy, zatrudnieni na umowę o pracę w wymiarze minimum pół etatu, którzy
  wyrazili chęć przystąpienia do Programu i u których taką potrzebę wykazała analiza. Zarówno biurowe, jak i produkcyjne stanowiska pracy zostaną wyposażone w
  ergonomiczny sprzęt. Program będzie realizowany przez 5 miesięcy w miejscu prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.
   

  Mapa dotacji:
  https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1565879/

  dancoal_unia.jpg

  zielona chemia