baner firma

  image001_0_0.png

  ZSZ

  Zintegrowany System Zarządzania

   

  W firmie Dancoal Sp. z o.o. wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania. System oparty jest na wymaganiach BRC Consumer Product oraz ISO 14001.

   

  Staramy się utrzymać tendencję ciągłego rozwoju firmy, rozwoju produktów i utrzymania wysokiej ich jakości oraz działań proekologicznych.

   

  Zintegrowany System Zarządzania dotyczy produkcji wyrobów do grilla, pieca i kominka. Poza produktami system obejmuje także swoim zakresem jednostki organizacyjne firmy i ich wpływ na środowisko, spełnienie wymagań zainteresowanych stron pod kątem wymagań środowiskowych oraz własne uprawnienia i możliwość kontroli i oddziaływania na środowisko.

   

  Nadrzędnym celem funkcjonowania naszej Firmy jest spełnienie wszystkich wymagań i specyficznych potrzeb naszych Klientów w sposób zgodny z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego. Kładziemy szczególny nacisk na etykę, odpowiedzialność personelu, ciągłe doskonalenie oraz postępowanie zgodne z przepisami prawa. Dążymy do trwałej stabilizacji swojej pozycji na rynku, rozwoju oraz zdobywania zaufania nowych Klientów, dla których istotnym elementem jest jakość i bezpieczeństwo produktu, z jednoczesnym zachowaniem troski o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

   

  Zbudowanie, skuteczne wdrożenie, a następnie certyfikowanie na zgodność
  z wymaganiami normy PN-EN-ISO 14001:2015 stanowi potwierdzenie, że mamy uporządkowane sprawy związane z ochroną środowiska.

  dancoal_unia.jpg

  zielona chemia

   

  ZSZpl

  Certyfikat