baner firma

  image001_0_0.png

  Prawa pracownicze

  OŚWIADCZENIE dotyczące praw pracowniczych

  1. Dancoal Sp. z o.o. należycie uwzględnia prawa i obowiązki dotyczące praw pracowniczych ustanowione w prawie krajowym, a jednocześnie wypełnia cele wymogów FSC.

  2. Dancoal Sp. z o.o. nie wykorzystuje pracy dzieci.

  3. Dancoal Sp. z o.o. nie zatrudnia nieletnich (osób poniżej 18 roku życia).

  4. Dancoal Sp. z o.o. nie stosuje formy pracy przymusowej i obowiązkowej.

  5. Stosunek zatrudnienia jest dobrowolny i oparty na obustronnej zgodzie, bez zagrożenia karą.

  6. Brak jest dowodów na jakiekolwiek praktyki wskazujące na pracę przymusową lub obowiązkową, włącznie z, lecz nie ograniczające się do, następujących praktyk: − przemoc fizyczna i seksualna, − praca niewolnicza, − wstrzymanie wypłat / włączając w to wypłatę wynagrodzeń za pracę lub płatność depozytu w celu rozpoczęcia zatrudnienia, − ograniczenie mobilności / poruszania się, − zatrzymanie paszportu i dokumentów tożsamości, − groźba donosu / wydania władzom.

  7. Dancoal Sp. z o.o. zapewnia, że nie ma miejsca dyskryminacja w zakresie zatrudniania i wykonywania zawodu.

  8. Praktyki dotyczące zatrudniania i wykonywania zawodu są niedyskryminacyjne.

  9. Dancoal Sp. z o.o. respektuje wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych.

  10. Pracownicy mają możliwość założenia lub przyłączenia się do organizacji pracowników według własnego wyboru.

  11. Dancoal Sp. z o.o. szanuje pełną swobodę organizacji pracowników w tworzeniu własnego statutu i zasad.

  12. Dancoal Sp. z o.o. respektuje prawa pracowników do angażowania się w zgodne |z prawem działania związane z tworzeniem, przyłączaniem się do, lub wspieraniem organizacji pracowników lub do powstrzymywania się od tego – i nie będzie dyskryminować ani karać pracowników za korzystanie z tych praw.

  13. Organizacja prowadzi negocjacje z ustanowionymi zgodnie z prawem organizacjami pracowników praz / lub należycie wybranymi przedstawicielami, w dobrej wierze oraz przy najlepszych staraniach w celu osiągnięcia układu zbiorowego.

  14. W Dancoal Sp. z o.o. nie ma układów zbiorowych, ale jeżeli takie będą w przyszłości to będą przestrzegane.

   

  dancoal_unia.jpg

  zielona chemia

   

  Prawa pracownicze

  Deklaracja PL 2022 prawa pracownicze

  Deklaracja PL 2022 prawa pracownicze EN