baner firma

  image001_0_0.png

  Polityka Środowiskowa

  Dancoal Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się produkcją węgla drzewnego, brykietu z węgla drzewnego, podpałek z płyty pilśniowej, grilli jednorazowych i instantów, konfekcjonowaniem węgla drzewnego oraz dystrybucją podpałek i akcesoriów do grillowania w sposób zgodny z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego.

   

  Założenie to realizujemy poprzez wytyczanie celów strategicznych oraz ich systematyczne nadzorowanie. Najistotniejsze z tych celów to:

  • minimalizowanie powstawania zanieczyszczeń,

  • racjonalne użytkowanie mediów i zasobów,

  • podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników,

  • doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

   

  Powyższe cele realizujemy przez:

  • stosowanie systemu zarządzania środowiskowego,

  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska,

  • minimalizowanie emisji pyłów do środowiska,

  • troskę o bezpieczeństwo pożarowe budynków,

  • pełne zaangażowanie załogi poprzez kształtowanie przekonań, że za środowisko odpowiedzialny jest każdy pracownik.

  dancoal_unia.jpg

  zielona chemia

   

  Polityka Środowiskowa