baner firma

  image001_0_0.png

  Odpowiedzialny biznes

  Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to istotne wyzwania współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Obejmują one podejście do działalności gospodarczej, które uwzględnia zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, jak i środowiskowe.  Dancoal włącza się w proces odbudowy i ochrony naszej planety oraz zmniejsza kryzys klimatyczny, optymalizując procesy produkcyjne w zakresie zużycia mediów oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Posiadamy certyfikat ISO 9001 potwierdzający działanie w Dancoal systemu zarządzania środowiskowego. Dlatego też od grudniu 2023 roku zostaliśmy członkiem stowarzyszenia Zielona Chemia które jest Krajowym Klastrem Kluczowym. Klastery przemysłowe to grupy firm, instytucji badawczych i innych podmiotów, które współpracują w celu rozwoju danego sektora gospodarki. Podejmujemy wiele działań mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów ekologicznych zmierzających do obniżenia zużycia mediów m.in. energii elektrycznej. Wdrażając innowacyjne rozwiązania, współpracujemy z jednostkami naukowymi na terenie całej Polski a także jesteśmy członkami konsorcjów naukowych.

  scan.jpg

  dancoal_unia.jpg

  zielona chemia